วิธี FTP เข้า OS X เพื่อลง Wordpress Plugins

วิธีติดตั้ง Wordpress Plugins ตามปกติคือ ต้องไปหาไฟล์ Plugins แล้ว download ไฟล์มาไว้ในเครื่อง จากนั้นเอาไฟล์ไปไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่ (บน Production ก็ต้อง FTP ไฟล์ไปวางไว้ที่ Remote Server ส่วนที่ Local ก็ต้อง Copy ไฟล์ไปวาง)

แต่คิดว่าทำผ่านหลังบ้านของตัว Wordpress เองดูจะง่ายและสะดวกสำหรับคนที่ขี้เกียจ อย่างเรามากกว่า แต่ปัญหาคือ ใช้ OS X จะ FTP ไปที่ Local ยังไง Google ช่วยชีวิตไว้อีกตามเคย

เปิดใช้งาน FTP Server ชั่วคราว

sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist  

ใช้เสร็จแล้วอย่าลืมปิด Service ด้วย เพื่อความปลอดภัย

sudo -s launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist