วิธีแก้ง่วงที่ดีที่สุด

วิธีแก้ง่วงที่ดีที่สุดคือ นอน