nodemon

featureimage เครื่องมือที่ช่วยให้ dev node สบายขึ้น ปกติเวลาเราเขียน node.js แอพขึ้นมาเวลามีการแก้ใข code javascript ถ้าจะดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ก็ต้อง restart node แอพ ใหม่ ยิ่งถ้าเราแก้บ่อยๆ ก็ต้องมาเสียเวลา Ctrl+c เพื่อ Stop node แล้วก็ต้องมา npm start เพื่อรันแอพใหม่

แต่จะดีแค่ไหนถ้ามีตัวช่วยคอยจับตาว่า แอพ node ของเรามีการแก้ใข code หรือเปล่า ถ้ามีการแก้ใข ก็จะทำการ restart node แอพให้เราอัตโนมัติ แค่นี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป

วิธีใช้งานก็ง่ายมาก แค่ติดตั้ง nodemon ผ่าน npm
$ npm install -g nodemon

จากนั้นก็ใช้ได้เลยง่ายๆ แค่บอก nodemon ว่าจะให้จับตา node แอพ ตัวไหน เช่น
$ nodemon index.js

ตั้งค่าการใช้งานเพิ่มเติมด้วยไฟล์ nodemon.json ตัวอย่างด้านล่าง คือบอก nodemon ว่าไม่ต้องจับตาดู .git และ node module และให้แสดงการทำงานเป็น verbose mode จะได้มองเห็นว่า nodemon สั่ง restart node แอพตอนไหน และให้จับตาเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลตามที่ระบุเท่านั้น

{
  "verbose": true,
  "ignore": [
    ".git",
    "node_modules/**/node_modules"
  ],
  "ext": "js json"
}

รายละเอียดการ config แบบลึกๆ อ่านได้จาก https://github.com/remy/nodemon