INFJ : Inner Nuances Fosters Journeys

featureimage

คุณเป็นคนที่มองไปในอนาคต และใช้ความรู้และความใฝ่ฝันของคุณในการพยายามเข้าใจตัวเอง และเข้าถึงธรรมชาติของมนุษย์ งานที่คุณทำจะบ่งบอกถึงความซื่อสัตย์และมั่นคง และสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่มีอยู่ในใจ การอยู่คนเดียวและได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการมีความสำคัญต่อคุณ คุณเป็นคนที่ค่อยๆ สอดแทรกความคิดเห็นของคุณ คุณเป็นคนที่มีความเมตตา และอยากให้ทุกคนปรองดองและสามัคคีกัน คุณจะพยายามอย่างที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหากับใคร

คุณเข้าใจถึงความซับซ้อนที่มีอยู่ภายในใจมนุษย์ คุณไม่ค่อยเรียกร้องความสนใจ คุณชอบให้ความสำเร็จของผลแสดงผลเอง คุณเลือกที่จะคบคนกลุ่มเล็กๆ ที่เข้าใจคุณ และเห็นความสำคัญของคุณ คุณมีจิตใจอ่อนโยนและไม่ชอบความรุนแรง

คุณชอบที่จะอยู่กับเพื่อนสนิทไม่กี่คน มากกว่าที่จะไปอยู่ตามงานปาร์ตี้ คุณเรียนได้ดีตอนเรียนมหาวิทยาลัย เพราะคุณได้มีโอกาสใช้สมองเต็มที่กว่าตอนเรียนมัธยม คุณอยากให้งานที่คุณทำเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

คุณรักที่จะเรียนรู้ คุณเข้ากับครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ได้ดี คุณเป็นคนเขียนเก่งเพราะคุณคิดอะไรได้ชัดเจน คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ มั่นคง และสม่ำเสมอ คุณไม่ชอบเล่นการเมืองในที่ทำงาน คุณชอบพูดกับคนตรงๆ ด้วยความจริงใจ มากกว่าที่จะเล่นเกม ในบางครั้ง คุณมีความรู้สึกสังหรณ์ล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์ในอนาคต

คุณเป็นคนที่มีความพยายาม และตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เวลาคุณทำงานมุ่งสู่จุดหมายนั้น คุณจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้าง โดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยขอ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นผู้นำ แต่คุณที่เป็นคนที่เอื้อให้เรื่องดำเนินไปด้วยดี คุณมักจะพักผ่อนโดยอยู่คนเดียว หรือกับคนที่มีความสำคัญต่อคุณ เพียงแค่ได้นั่งคุยเรื่องความรู้สึกกับคนสนิท คุณก็มีความสุขแล้ว คุณชอบที่จะอยู่กับเพื่อนที่คุณคบมานานแล้วหลายปี มากกว่าที่จะไปทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ มิตรภาพแบบนี้ มีความสำคัญต่อคุณ ถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องตัวเองให้เขามากก็ตาม

คุณจะติดใจกับคนพิเศษและจะรักเขาคนเดียวมากกว่าที่จะไปคบคนหลายๆ คนอย่างผิวเผิน แต่คุณเองก็ไม่ได้เปิดเผยความจริงใจนี้ ออกมาทั้งหมดให้กับเขาคนนั้นรู้ คุณชอบที่จะนัดพบกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในที่ที่คุณมีความหลัง เช่น สถานที่แรกที่คุณพบกัน หรือทำอะไรที่มีความหมายด้วยกัน เพื่อทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น

คุณอาจจะมีอุดมการณ์ว่า ความรักควรจะเป็นอย่างไร ทำให้คุณมักจะผิดหวังเมื่อพบว่า ความจริงมันไม่เป็นไปอย่างที่คิด คุณอยากจะรักและถูกรัก ในบางครั้ง คุณมักจะคบใครเพียงเพื่อให้มีใครแคร์คุณ ถึงแม้ว่าคนๆ นั้นจะไม่เหมาะกับคุณ

เมื่อคุณพบกันคนที่เหมาะกับคุณ คุณจะไม่รีรอที่จะทำความรู้จักและแสดงความจริงใจกับเขา ถึงแม้ว่าคุณจะต้องบอกเลิกความสัมพันธ์อื่นๆ ไป

เวลาที่คุณถูกตำหนิ คุณจะรู้สึกแย่มาก และถอยฉากออกไปเงียบๆ คุณอาจจะถึงขั้นฟุ้งซ่านและคิดว่าคุณทำอะไรผิดไป ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ล้มเหลว คุณจะโทษตัวเอง และบางครั้ง ถึงขนาดต้องมีช่วงเวลาไว้ทุกข์

ข้อควรระวัง : อย่าตามืดตามัวเชื่อในอุดมการณ์ของตน หรือมุ่งไปแต่ความคิดของตัวเอง บางครั้ง มันทำให้คุณลืมนึกถึงความเป็นจริง เพราะมันไม่ตรงกับอุดมการณ์ที่เลิศลอยของคุณ บางครั้ง คุณจะยึดมั่นในความเชื่อและคำสัญญาเกินกว่าที่ข้อเท็จจริงจะสนับสนุนได้ (ดื้อจริงๆ ) คุณเป็นคนซื่อสัตย์

นอกจากนั้น คุณควรกล้าแสดงความคิด ไม่อย่างนั้น คุณอาจจะถูกละเลยไปบ้าง เพราะคุณมักจะไม่อยากก้าวก่ายคนอื่นด้วยความคิดของคุณ เพราะฉะนั้น หลายครั้งคุณเก็บเรื่องสำคัญไว้กับตัวเอง ซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่า ความคิดของคุณถูกประเมินค่าต่ำ หรือไม่ได้รับความสนใจ คุณน่าจะพยายามพัฒนาวิธีการเข้าถึงคน หรือวิธีการแสดงความเห็น เพื่อเสนออุดมการณ์ของคุณ สุดท้าย คุณควรจะเปิดใจกับคำวิพากวิจารณ์ของคนอื่น คุณมักจะคิดว่า ถ้าพูดแล้วไม่ดี อย่าพูดเสียดีกว่า แต่ถ้าคุณเก็บกดไปเรื่อยๆ คุณก็จะระเบิดออกมาในที่สุด

Your personality type: INFJ.

Strength of individual traits: Introversion - 16%, Intuition - 7%, Feeling - 38%, Judging - 24%.

ด้านบนคือ ผลจาก แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ที่ทำแบบทดสอบจาก http://www.16personalities.com/free-personality-test แล้วไปอ่านคำแปลของแต่จะบุคลิกที่ http://www.kapstar.com/myers/infj.html เค้าแนะนำว่า INFJ เหมาะกับเสมียน นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปิน

เอ๊ะ...หรือว่าเราเลือกอาชีพผิดเนี่ย