ใครขโมยเวลาของฉันไป #2

ผลัดวันประกันพรุ่ง

Agenda

  • อยู่กับปัจจุบัน
  • เลิกพูดคำว่า

"เดี๋ยวจะทำ" "เอาไว้ทีหลัง"

คำเหล่านี้ ถ้าพูดไปซัก 2-3 หน มันก็จะสะสมจนคิดว่า ถ้าจะทำให้เสร็จทั้งหมด ต้องเนื่อยแน่ๆ ก็เลยขอผลัดไปก่อน อีกครั้ง! ให้ท่องไว้เสมอว่า

ทำเดี๋ยวนี้ ทำเดี๋ยวนี้ ทำเดี๋ยวนี้

เวลากับรางวัล

กำหนดให้กิจกรรมอื่นทุกอย่างเป็น รางวัล ต้องทำงานให้ สำเร็จ แต่ละขั้นก่อน จึงจะได้รับ

สร้างกล้ามเนื้อสู้งาน

สร้างกิจวัตรเพื่อให้กล้ามเนื้อทางจิตใจแข็งแกร่ง มองกิจวัตรให้เป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิต

ถ้าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมา 2 ปี มันก็จะเลิกยาก

สร้างความสำเร็จให้เป็นกิจวัตร

ยิ่งสำเร็จบ่อยก็ยิ่งแกร่ง ก็ยิ่งเป็นวงจรที่เอื้อประโยชน์ต่อชีวิตไม่รู้จบ ตั้งเป้าหมายและลงมือทำจนเห็นผลเล็กๆ น้อยๆ เมื่อบรรลุเป้าหมาย ก็จะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ และได้รับผมสำเร็จอย่างมากมาย