ใครขโมยเวลาของฉันไป #3

จะทำหรือไม่ทำ

Agenda

  • แผนผัง จะทำ -> ต้องทำ
  • แผนภูมิ 4 ช่อง
  • เรื่องไม่น่าทำ

แผนผัง จะทำ -> ต้องทำ

  • list รายการที่จะทำ และคัดให้เหลือรายการที่ต้องทำ มา 5 เรื่อง

แผนภูมิ 4 ช่อง

  • เร่งด่วนมาก สำคัญมาก : ทำเดี๋ยวนี้
  • เร่งด่วนมาก สำคัญน้อย : แจกจ่ายหน้าที่
  • เร่งด่วนน้อย สำคัญน้อย : ทิ้งไป
  • เร่งด่วนน้อย สำคัญมาก : จัดสรรเวลา

เรื่องไม่น่าทำ

บางทีการทำรายการเรื่องไม่น่าทำ ก็ได้ผล เรื่องบางเรื่อง จะเป็นต้องทำจริงหรือเปล่า ถ้าลดระยะเวลาทำลง หรือทำไม่บ่อยเท่าเดิม จะเกิดอะไรขึ้น?