เมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้องปลูกในดินที่ดี

featureimage

ฟังวิทยุตอนเช้า เค้าบอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้องปลูกในดินที่ดีด้วยถึงจะเติบโตได้ดี ถ้าเมล็ดพันธุ์ดี แต่ดินไม่ดี ก็ไร้ประโยชน์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกลงดินไปแล้ว ไม่สามารถย้ายดินได้จนกว่าจะโตเพียงพอ

เทียบกับคนเราในชีวิตการทำงาน ก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่หากไปทำงานอยู่ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยให้เราเจริญเติบโตก้าวหน้า ก็เสียคุณค่าความรู้ ความสามารถที่มีไปเปล่าๆ ทั้งยังฉุดเอาชีวิต ครอบครัว และอนาคตลงไฝังลึกกับสถานที่ ที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านั้นด้วย

ชีวิตการทำงาน สั้นกว่าที่เราคิด หากมั่นใจว่าตัวเรายังมีสามสิ่งคือ อายุน้อย ทำงานหนักได้ มีความสามารถ ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะย้ายตัวเองไปยังที่ ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของชีวิต

cover image from the yes man