nodemon

เครื่องมือที่ช่วยให้ dev node สบายขึ้น ปกติเวลาเราเขียน node.js แอพขึ้นมาเวลามีการแก้ใข code javascript ถ้าจะดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง »