Opencart 1.5.6.x upgrade error

นั่งไล่ Upgrade Opencart เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (v1.5.6.4) แล้วพบปัญหาคือไม่สามารถอัพเกรดได้ ที่หน้าอัพเกรดมีข้อความว่ »