ใครขโมยเวลาของฉันไป #1

เพิ่มเวลาเพื่ออะไร? Agenda สร้างเป้าหมาย ใช้ตารางบันทึกเวลา เลิกสะสม เริ่มสะสาง โยน แยก โยก สร้างเป้าหมาย ลองคิดว่าถ้าประหยัดเวลาได้ »