ผลของการพยายามเอาใจทุกคน

อาวินทร์ เล่าว่า ตอนที่เป็นสถานิกมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่มีหุ้นส่วน 4 คน ทุกวันเจ้านานแต่ละคนจะมาดูความคืบหน้ »