จะเป็นเทคนิคอลที่ดี หรือเป็นเมเนจเมนท์ที่ห่วย

จะเป็นเทคนิคอลที่ดี หรือเป็นเมเนจเมนท์ที่ห่วย

จำไม่ได้แล้วว่าเจอคำพูดนี้มาจากที่ไหน แต่ชอบมาก